Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
(„The Best from Nature! The integrated development program of the Poznan University of Life Sciences”)
POWR.03.05.00-00-z228/17